JELONKAÇI

is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə.
JELONKÁ
JELONKAÇILIQ

Digər lüğətlərdə