LUMU

yun. "limon"un ərəbləşmiş forması.
LUMİYYƏ
LUMUGÜL

Digər lüğətlərdə