LUMU

dan. bax limon.
Qazı Məşədi ilə xudahafiz edib dedi: – Məşədi, lumu, mürəbbə, əlbəttə, yadından çıxmasın. C.Məmmədquluzadə.
Rəşid müəllim lumusu əzilmiş stəkanının son qalığını da içib ayağa qalxdı. S.Rəhimov.

LUİDOR
LUMULU

Digər lüğətlərdə