NAÇİZ

sif. [ fars. ] köhn.
1. Heç nəsiz.
2. Heç dərəcəsində olan, lap az.
3. Heç bir əhəmiyyəti olmayan.
NAÇARLIQ
NADAN

Digər lüğətlərdə