NABƏKAR

sif.is. [ fars. ] köhn.
1. İşə yaramayan, boş.
2. Mərdimazar, yaramaz, alçaq. Nabəkar adam.
– Bu şəhri-Qəzvində bir nəfər nabəkar peyda olubdur. M.F.Axundzadə.
Düşeydi daş o günə kim, qəzet-məzet sözü çıxdı; Qəzet işin törədən nabəkarə lənət olaydı! M.Ə.Sabir.

NABƏCA
NABƏLƏD

Digər lüğətlərdə