NADANLIQ

is. Cahillik, avamlıq, gerilik, biliksizlik, mədəniyyətsizlik, cəhalət.
Görünür, bu da bir siyasətdir, – deyə [Səməd] öz nadanlığından və bu cür nazik mətləbi belə gec düşündüyündən öz-özünə acıqlandı. B.Talıblı.
Bu gün bütün yamanlıqlar qolu bağlı; Bu gün bütün nadanlıqlar qolu bağlı. M.Araz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NADANLIQ nadanlıq bax avamlıq
  • NADANLIQ kobudluq — ədəbsizlik — qabalıq
  • NADANLIQ avamlıq — cahillik — cəhalət

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • NADANLIQ NADANLIQ – MƏDƏNİLİK Bir çoxları nadanlıq; Pəncəsində sıxıldı (H.Cavid); Mədənilik xalqın qəfil yuxusundan oyanmasına səbəb olur (“Ulduz”)
NADAN
NADÉL

Digər lüğətlərdə