ABI

ABI (rəng) Üstünə qalın abı kağızdan süfrə salınmış balaca stolun qırağında elektrik çayniki paqqıldayırdı (M.Hüseyn); AÇIQ-GÖY.

ABGÜŞT
ABIR

Значение слова в других словарях