AVTOXTONLUQ

(yun. Autochthon; ru – местный – коренной) – yaxud aborigenlik; bir xalqın, yaxud millətin hər hansı bir yerə, bölgəyə, regiona aid olması, yerli əhali hesab edilməsi.
AVROPASENTRİZM
AVTONOMİYA

Digər lüğətlərdə