Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DABANNI sözün mənası.

(Şuşa)
cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda
← DABANNAMAX

I (Qəbələ) şabalıdı dabanla basaraq qərzəkdən çıxarmaq. – Uşaxlar cecə dabannamağa gedillər II (Zəngibasar) çatmaq. – Çapığ olmasan, səni dabannıyaram

DABANYARPAĞI →

(Salyan) tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var