DABANNAMAX

I
(Qəbələ)
şabalıdı dabanla basaraq qərzəkdən çıxarmaq. – Uşaxlar cecə dabannamağa gedillər
II
(Zəngibasar)
çatmaq. – Çapığ olmasan, səni dabannıyaram
DABANDI
DABANNI