Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DADIX sözün mənası.

(Şəki)
bax dadax I. – Dört dadıxları olannara diyillər kürsü
← DADI

(Cənubi Azərbaycan) kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı

DADIXMAX →

(Ordubad) bax dadımax. – Qatıx dadıxıfdı