Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «NE» – 59
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
NA NE NI NO NU
 

NEANDERTAL

is. [xüs.] 250 min il öncə yaşamış qədim insan.

NECƏ

1. zərf Sual məqamında: nə təhər, nə cür.
ətraflı

NECƏLİK

is. Xüsusiyyət, keyfiyyət. [Rüstəm kişi:] Sən torpağın necəliyini məndən soruş, bala! M.İbrahimov.

NEÇƏ

1. Əşyanın miqdarını müəyyənləşdirmək üçün işlədilən sual əvəzliyi: nə qədər, nə miqdar.
ətraflı

NEÇƏNCİ

1. Əşyanın sırasını müəyyənləşdirmək üçün sual əvəzliyi; hansı? Neçənci sinifdə oxuyursan? Neçənci mərtəbədə yaşayır? 2.
ətraflı

NEÇİN, NEÇÜN

“Nə üçün” sual əvəzliyinin şeirdə və canlı dildə işlənən forması.
ətraflı

NEFRİ́T

[yun.] tib. Böyrək iltihabı.

NEFT

is. Yanacaq kimi işlədilən, habelə bir çox müxtəlif məhsullar (benzin, vazelin, parafin və s.
ətraflı

NEFTAYIRAN

is. Neftayırma sənayesi işçisi. Neftayıranların yarışı.
ətraflı

NEFTAYIRMA

is. və sif. Xam nefti üzvi hissələrinə ayırmaqla məşğul olan. Neftayırma zavodu.

NEFTÇIXARAN

is. Neftçıxarma sənayesi işçisi. Neftçıxaranlar bu gün təmirçilərin işindən çox razı qalmışdılar. (Qəzetlərdən).

NEFTÇIXARMA

is. və sif. Neft istehsalı ilə, neft çıxarılması ilə məşğul olan.
ətraflı

NEFTÇİ

is. 1. Neft sənayesi işçisi, həmçinin neft mütəxəssisi (mühəndis, texnik və s.
ətraflı

NEFTÇİLİK

is. Neftçinin işi, peşəsi.

NEFTDAŞIYAN

sif. və is. Neft daşımağa məxsus (tanker, avtomobil və s.
ətraflı

NEFTLİ

sif. 1. Tərkibində neft olan; neft verən.
ətraflı

NEFTLİLİK

is. Neft vermə qabiliyyəti (torpaqda, yer laylarında). Layın neftlilik dərəcəsi.

NEFTTƏMİZLƏYƏN

sif. tex. Nefti sudan ayıran. Nefttəmizləyən qurğu.

NEHRƏ

is. Yağ çıxartmaq üçün içində qatıq çalxalanan saxsıdan və ya ağacdan qayrılmış uzunsov qab.
ətraflı

NEKROLOQ

is. [yun.] Ölən adamın həyat və fəaliyyəti haqqında məqalə-məlumat.