Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JAKET sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fr.] Qısa qadın üst paltarı. Jaket geymək. Jaket isti saxlayır. – Jaketinin altından yaxalığı salınmadan geydiyi köynəyin yaxası nəzəri-diqqəti cəlb edirdi. S.Hüseyn. [Firuzə] əlini dirsəkdən ilməsi qaçmış sarımtıl, nimdaş jaketinin cibinə saldı. İ.Məlikzadə. Əynindəki zolaqlı qırmızı jaket [Şahnazın] köksünü sıxırdı. İ.Şıxlı.
← J

Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je.

JALƏ →

is. [fars.] 1. Şeh, şəbnəm. Güldü gül, açıldı nərgiz, lalə doldu jalədən.