Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JELONKA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab. Nefti quyudan jelonka deyilən iri dəmir qablarla çıxarırlar. A.Şaiq. [Fəhlələr:] Ağa, jelonka düşdü quyunun içinə. A.Səhhət.
← JELE

is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi.

JELONKAÇI →

is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə.