JELE

is. [ fr. ] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi.
JELATİNLƏŞMƏK
JELONKÁ

Digər lüğətlərdə