Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JETON sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.]
1. Metal nişan; medal.
2. Metal marka. Kassadan alınan çeki – dəmir jetonu avtomata salmaq lazımdır.
← JEST

[fr.] 1. Əl-qol hərəkəti. 2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət.

JİLÉT →

[fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim.