Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NUQA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ fr. ] Şəkər və qozdan hazırlanmış şirniyyat növü; qənnadı məmulatı.
← NUH

is. [ər.] Peyğəmbərlərdən birinin adı. Nuhun gəmisi

NUMİZMÁTİK →

[latıncadan] Numizmatika mütəxəssisi; qədim sikkələri və medalları yığan və tədqiq edən alim