Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində GEN sözün sinonimləri.