Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UĞRAMA

  düşmə — dözmə — qatlanma

  Tam oxu »
 • UĞRAMAQ

  düşmək — dözmək — qatlanmaq

  Tam oxu »
 • UĞRUNDA

  əvəzində — yerində — yolunda

  Tam oxu »
 • UĞULDAMA

  küyüldəmə — vızıldama — cingildəmə

  Tam oxu »
 • UĞULDAMAQ

  küyüldəmək — vızıldamaq — cingildəmək

  Tam oxu »
 • UĞULTU

  küyültü — vızıltı — cingilti

  Tam oxu »
 • UĞULTULU

  küyültülü — vızıltılı — cingiltili

  Tam oxu »
 • UĞUNMA

  gülmə — qəhqəhə

  Tam oxu »
 • UĞUNMAQ

  gülmək

  Tam oxu »
 • UĞUR

  müvəffəqiyyət

  Tam oxu »
 • UĞUR

  salamatlıq — xoşbəxtlik — firavanlıq

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  müvəffəqiyyətli

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  bəxtli — xoşbəxt

  Tam oxu »
 • UĞURSUZ

  səmərəsiz — nəticəsiz — mənasız — boş

  Tam oxu »
 • UĞURSUZ

  bədbəxt — qaragün — talesiz

  Tam oxu »
 • UĞURSUZLUQ

  səmərəsizlik — mənasızlıq — nəticəsizlik

  Tam oxu »
 • UĞURSUZLUQ

  bədbəxtlik — qaragünlük — talesizlik

  Tam oxu »
 • ULAMA

  ağlama

  Tam oxu »
 • ULAMA

  hürmə

  Tam oxu »
 • ULAMA

  vıyıldama — küyüldəmə

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  hürmək

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  vıyıldamaq — küyüldəmək

  Tam oxu »
 • ULAMAQ

  ağlamaq

  Tam oxu »
 • ULU

  böyük — əzəmətli

  Tam oxu »
 • ULU

  əcdad — dədə-baba

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  böyüklük

  Tam oxu »
 • ULULUQ

  əcdadlıq — dədə-babalıq

  Tam oxu »
 • UMACAQ

  gözləmə

  Tam oxu »
 • UMMA

  gözləmə

  Tam oxu »
 • UMMA

  inanma — güvənmə — arxalanma

  Tam oxu »
 • UMMAQ

  gözləmək

  Tam oxu »
 • UMMAQ

  inanmaq — güvənmək — arxalanmaq

  Tam oxu »
 • UMSUQ

  acgöz — tamahkar

  Tam oxu »
 • UMU-KÜSÜ

  şikayət — giley

  Tam oxu »
 • UMU-KÜSÜ

  ah-nalə — sızıltı

  Tam oxu »
 • UNUDULMAZ

  silinməz

  Tam oxu »
 • UNUDULMAZLIQ

  silinməzlik

  Tam oxu »
 • UNUTQAN

  yaddaşsız — huşsuz — hafizəsiz

  Tam oxu »
 • UNUTQANLIQ

  yaddaşsızlıq — huşsuzluq — hafizəsizlik — dağınıqlıq

  Tam oxu »
 • UNUTMA

  yadırğama

  Tam oxu »
 • UNUTMAQ

  yadırğamaq

  Tam oxu »
 • URVAT

  hörmət

  Tam oxu »
 • URVATLAMA

  əzizləmə — hörmətləmə

  Tam oxu »
 • URVATLAMAQ

  əzizləmək — hörmətləmək

  Tam oxu »
 • URVATLI

  səliqəli — sahmanlı

  Tam oxu »
 • URVATSIZ

  səliqəsiz — sahmansız

  Tam oxu »
 • URVATSIZLIQ

  səliqəsizlik — sahmansızlıq

  Tam oxu »
 • USANMA

  bezikmə — bıqma — çiyrinmə — doyma

  Tam oxu »
 • USANMAQ

  bezikmək — bıqmaq — çiyrinmək — doymaq

  Tam oxu »
 • USANMAZ

  narahat — yorulmaz — aramsız

  Tam oxu »