Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • TƏBABƏ

  “təbabət” sözünün qısaldılmış forması; təbiblik

  Tam oxu »
 • TƏBƏRRİK

  uğur gətirən torpaq, su; müqəddəs adamların geyimlərinin kiçik parçası; aztapılan hər şey

  Tam oxu »
 • TƏBƏSSÜM

  gülümsəmə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  Yerdə təbii şəraitin (Yerin səthi, bitki aləmi, iqlim və s.) məcmusu; üzvi və qeyri üzvi aləm, Yerdə insan fəaliyyəti ilə yaradılmamış hər şey

  Tam oxu »
 • TƏCRİDƏ

  ayırma, təkləmə

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  sınama, sınaq, yoxlama

  Tam oxu »
 • TƏKAY

  bircə Ay, yeganə Ay; Aya bərabər gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏKCƏGÜL

  gözəllikdə, təravətdə tək olan çiçək

  Tam oxu »
 • TƏKCƏNAZ

  bircə nazlı, işvəli gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏKCƏNUR

  tək bircə işıq verən, nurlandıran; misilsiz gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKCƏYAR

  «təkcə» və «yar» sözlərindən yaranmış, «bircə istəkli, yeganə sevilən» deməkdir

  Tam oxu »
 • TƏKGÜL

  bircə gül, yeganə gül, çiçək; tayı-bərabəri olmayan gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKNAZ

  tayı-bərabəri olmayan nazlı gözəl

  Tam oxu »
 • TƏKNUR

  tayı-bərabəri olmayan; misilsiz gözəl, nur saçan gözəl; işıq saçan tək qız

  Tam oxu »
 • TƏKNURƏ

  tayı-bərabəri olmayan; misilsiz gözəl, nur saçan gözəl; işıq saçan tək qız

  Tam oxu »
 • TƏKZƏR

  bənzərsiz qızıl; tayı-bərabəri olmayan, qiymətli zər

  Tam oxu »
 • TƏLİƏ

  qabaqcıl, öndə gedən, avanqard dəstə, kəşfiyyatçı dəstəsi

  Tam oxu »
 • TƏMİLƏ

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TƏNAY

  Aya bərabər, Ay ilə eyni olan; Ay bədənli

  Tam oxu »
 • TƏNHA

  tək, yalnız, yalqız; köməksiz qız

  Tam oxu »
 • TƏNZİFƏ

  təmiz, pak, suya çəkilmiş; nazik cunayı, tül rübənd, qatqat örtük

  Tam oxu »
 • TƏRANƏ

  nəğmə, mahnı, şərqi, melodiya

  Tam oxu »
 • TƏRAVƏT

  gözəllik, qəşənglik, gənclik

  Tam oxu »
 • TƏRBİYƏ

  insanın ümumi inkişaf, sistematik təhsil və tərbiyə nəticəsində biliyə, mədəni vərdişlərə və s

  Tam oxu »
 • TƏRGÜL

  təzə gül, yeni gul, tər gül

  Tam oxu »
 • TƏRXUN

  yeyilən ətirli göyərti

  Tam oxu »
 • TƏRXUNƏ

  yeyilən ətirli göyərti

  Tam oxu »
 • TƏRLALƏ

  təzə lalə, tər lalə; tər lalə kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TƏRMİNƏ

  təzə mina, tər büllur

  Tam oxu »
 • TƏRNAZ

  təzə naz, təzə işvə; yeniyetmə qız

  Tam oxu »
 • TƏRNİSƏ

  təzə tər qız, gözəl və təravətli qız

  Tam oxu »
 • TƏRNUR

  təzə nur, təzə işıq, təzə doğulmuş Ay

  Tam oxu »
 • TƏRNURƏ

  təzə nur, təzə işıq, təzə doğulmuş Ay

  Tam oxu »
 • TƏRSANƏ

  arsenal, zavod, fabrik, sənaye binası, istehsal evi

  Tam oxu »
 • TƏSKİRƏ

  hədiyyə, yadigar, abidə; qeyd, yaddaş, xatirə

  Tam oxu »
 • TƏSMİNƏ

  qiymətləndirmə; kökəltmək

  Tam oxu »
 • TƏSMİYƏ

  qiymətləndirmə; kökəltmək

  Tam oxu »
 • TƏSVİRƏ

  şəkil, rəsm, surət

  Tam oxu »
 • TƏZƏGÜL

  tər çiçək, yeni gül, tər gül

  Tam oxu »
 • TƏZƏNAR

  təzə nar, təzə meyvə; yeniyetmə qız

  Tam oxu »
 • TƏZƏNUR

  yeni işıq, yeni nur, yeni şəfəq

  Tam oxu »
 • TƏZKİRƏ

  hədiyyə, yadigar, abidə; qeyd, yaddaş, xatirə

  Tam oxu »
 • TİFLİSXANIM

  Tiflis xanım; tiflisli xanım; çeşmə kimi qaynar xanım

  Tam oxu »
 • TİLA

  qızıl, qızıl suyu

  Tam oxu »
 • TİLAXANIM

  qızıl, qızıl suyu olan xanım; qızıl suyu kimi gözəl

  Tam oxu »
 • TİNATİ

  sənin mayan, sənin zatın, sənin kökün

  Tam oxu »
 • TİNATİN

  sənin mayan, sənin zatın, sənin kökün

  Tam oxu »
 • TİNƏ

  maya, əsil, zat

  Tam oxu »
 • TİNƏXANIM

  əsli, nəsli olan, zatı məlum olan hökmdar qadın

  Tam oxu »
 • TİNƏNUR

  mayası nurdan, işıqdan olan; kökü işıqla bağlı olan

  Tam oxu »