BAĞDA

güllükdə, çiçəklikdə, meyvəlik sahəsində.
BAĞÇAGÜL
BAĞDAD