CƏFALI

cəfalı bax əzablı

CƏFAKAR
CƏFƏNG

Digər lüğətlərdə