CAHANŞÜMUL

CAHANŞÜMUL (bütün dünyaya şamil olan) [Nizami:] Cahanşümul şair olmaq üçün cahanın hadisələri içərisindən süzülüb çıxmaq lazımdır (M.S.Ordubadi); ALƏMŞÜMUL Atabəy: Məhsəti xanım kimi aləmşümul şöhrətə malik olan bir qadın nəzərimə dəyməmişdir (M.S.Ordubadi); CAHANGİR Atabəy Qətibəyə: Sənin atan hökmranlıq etdiyi bir məmləkətdə iki cahangir şair bir arıq inəyin südü ilə yaşayır (M.S.Ordubadi).

CAHANNÜMA
CAHIL

Digər lüğətlərdə