CAN

Dilimizdə can, canancənan sözləri var. Mənbələrdə sonuncu (cənan) ərəb, əvvəlkilər isə fars mənşəli hesab olunur. Forma və məna yaxınlığı (hamısı ruh, ürək, qəlb kimi açıqlanıb) göstərir ki, bunlar eyni dilin sözləridir. Güman ki, fars mənşəlidir. Can “ruh”dur, canan “ruhu oxşayan” (yəni gözəl, məşuqə) deməkdir. Cənan da “dilbər”, “gözəl” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

CAMO
CANAMAZ

Digər lüğətlərdə