CAN

can bax 1. ruh; 2. bədən; 3. insan

CAME
CANAMAZ

Digər lüğətlərdə