CAN

CAN I is. [ fars. ] Bədən. Arif olan, bir od düşüb canıma; Əridib döndərir a yağa məni (Aşıq Ələsgər).

CAN II is. [ fars. ] Sevgili. Xəstə könül dərdü qəmdən ayrıldı; Bu gün məclisimə bir can gəlibdir (Aşıq Ələsgər).

CAN III köməkçi söz Əzizləmə mənasında. Can Koroğlu, məni bağışla! Yalandan dedim ki, səninlə dostam. “Koroğlu”

CALAMAQ
CANLI

Digər lüğətlərdə