CAVANLAŞMAQ

CAVANLAŞMAQ – QARIMAQ Özünü iqrar etdiyinə görə o günü Bayram on il cavanlaşdı (Ə.Vəliyev); Tarverdi, Pərzad ilə qoşa qarıyasan (M.F.Axundzadə).

CAVANLAŞMAQ – QOCALMAQ Təbiət dəyişir insan əliylə; Dünya cavanlaşır, insan qocalır (R.Rza).

CAVANLANMAQ
CAVANLIQ

Digər lüğətlərdə