COĞRAFİYA

I. i. geography; ~ üzrə ixtisaslaşmaq to specialize in geography; fiziki / siyasi ~ physical / political geography; Marsın ~sı the geography of Mars; Azərbaycanın ~sını öyrənmək to study the geography of Azerbaijan

II. s. geography; ~ kitabı a book on geography; ~ müəllimi geography teacher

COĞRAFİ
COĞRAFİYAÇI

Digər lüğətlərdə