COMƏRD

comərd bax nəcib 1

CİZYƏ
COŞQUN

Digər lüğətlərdə