DÜDƏMƏ

I
(Ağdam)
xoruz cinsi
II
(Zəngibasar)
səfeh, gic
DÜCƏLƏMƏX’
DÜDÜG

Digər lüğətlərdə