DƏCƏL

DƏCƏL – DİNC Heç on beş il bundan qabaqkı dəcəl uşağa oxşamır (M.İbrahimov); Çox dinc, sakit uşaqdır! (“Ulduz”).

DƏBƏRMƏK
DƏCƏLLİK

Digər lüğətlərdə