DAĞANAĞ

I
(Salyan)
qupquru. – Çörəg dağanağ olub, diş batmır
II
(Salyan)
çuqun qab
DAĞAN
DAĞANAX