DAĞAVAR

(Bərdə, Borçalı, Qazax)
1. dağlıq (Borçalı, Qazax)
2. dağətəyi (Bərdə). – Dağavar yerdə meyvə, üzüm yaxşı olar; – Bura dağavar yerdi, dağ çoxdu (Borçalı); – Kəhlik dağavar yerdə çox olur (Bərdə); – Dağavar kətdərin də ayrıja dili var (Qazax)
DAĞARCIXLAMMAX
DAĞBƏSƏR

Digər lüğətlərdə