DAĞBƏSƏR

(Bakı)
dağüstü. – O kətdər dağbəsər kətdərdi; – Dağbəsər kətdər sərin olur
DAĞAVAR
DAĞÇI