DA:ƏT

(Meğri)
iri, böyük, uca
DADMƏNİTUTDULAR
DAFT