DAFT

(Quba)
dəf, kiçik qaval. – Üydən mənim daftımı gəti
DA:ƏT
DAĞAL

Digər lüğətlərdə