DA

əd. 1. also, (cümlənin sonunda) too, (inkar cümlələrdə) either; O da gedəcək He / She will also go, He / She will go too; Onlar da getməyəcəklər They will not go either; 2. even, even if; Bunu uşaq da bilir Even a child knows this; Onlar soruşsaydılar da, mən danışmayacaqdım I’d not speak even if they asked; 3. as well; Onlar da gedirlər They go as well; 4. so; Siz hazırsınızmı? – Bəli. Uşaqlar da – Are you ready? – Yes. So are the children.

D
DABAĞXANA

Digər lüğətlərdə