DABANNI

(Şuşa)
cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda
DABANNAMAX
DABANYARPAĞI