DABANYARPAĞI

(Salyan)
tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var
DABANNI
DABDABAY

Digər lüğətlərdə