DABDABAY

I
(Qax)
siçovul
II
(Qax)
balacaboy (adam)
DABANYARPAĞI
DABIRMA