DALINCA

DALINCA – QABAĞINCA Ülkərin dalınca Aygün də qalxdı; Əmirxan bu dəfə Əlyara baxdı (S.Vurğun); Elə sənin qabağınca çıxdı bayıra.

DALĞINLIQ
DAMAQLI

Digər lüğətlərdə