DANYARLI

Tovuzun Alakol kəndində nüfuzlu bir tirənin adıdır. İlisu sultanı Əh­məd­xanın oğlu Danyal bəyin adı ilə bağlıdır (bu tirə Qaxdan gəlib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DANLAMAQ
DAR AĞACI