DARANTI

İki mənaya malikdir:

1. “Budaqlarını kəsəndə alınan məhsul”.

2. “Saçı (yunu) darama prosesində darağın dişlərinə ilişib qalan tük, yun” və s. Daramaq sözünün qədim mənası “hissələrə ayırmaq” (dırmıq-“dişləri olan”, daraq-yenə də “dişləri olan”...) demək olub. Deməli, darantı daramaq sözü ilə qohumdur və daramaq prosesinin nəticəsini bildirməyə xidmət edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DARAMAQ
DARAYI