DARAMAQ

Ağacın budaqlarını kəsməyə “daramaq” deyirik. Mənbələrdə tarmaq kəl­məsi ilə budaq sözü sinonim kimi verilib. Tararqa “kəsmək” demək olub. Tıx-a-maq qəlibi üzrə tar (dar) feilindən tar-a-maq sözü yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DARAQLIQ
DARANTI

Значение слова в других словарях