FAYL-SERVER

ing. file – səhifə, qovluq + ing. server < serve – xidmət etmək

FAY
FAZİL