FAZİL

Ərəbcə “fəzilətli”, “üstün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAYL-SERVER
FELDŞPATİDLƏR

Значение слова в других словарях