Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ça

  pron bu

  Tam oxu »
 • cabane

  f daxma

  Tam oxu »
 • cabaret

  m kabare

  Tam oxu »
 • cabine

  f kabinə; ~ téléphonique telefon kabinəsi

  Tam oxu »
 • cabinet

  m kabinet; ~ de travail iş otağı

  Tam oxu »
 • cache-cache

  m gizlənpaç (oyun); jouer au ~ gizlənpaç oynamaq

  Tam oxu »
 • cache-nez

  m şərf

  Tam oxu »
 • cacher

  vt gizlətmək

  Tam oxu »
 • cachet

  m möhür

  Tam oxu »
 • cachot

  m həbsxana

  Tam oxu »
 • cadavre

  m meyit, cənazə

  Tam oxu »
 • cadeau

  m hədiyyə

  Tam oxu »
 • cadenas

  m qıfıl

  Tam oxu »
 • cadet

  -te adj kiçik (yaşca)

  Tam oxu »
 • cadre

  m kadr (kinoda)

  Tam oxu »
 • café

  m 1) qəhvə; 2) kafe, qəhvəxana

  Tam oxu »
 • cage

  f qəfəs

  Tam oxu »
 • cahier

  m dəftər; ~ de textes gündəlik

  Tam oxu »
 • caillou

  m çınqıl

  Tam oxu »
 • caisse

  f kassa

  Tam oxu »
 • caissier

  m, -ère f kassir

  Tam oxu »
 • calamité

  f fəlakət

  Tam oxu »
 • calcul

  m hesab

  Tam oxu »
 • calculatrice

  f kalkulyator

  Tam oxu »
 • calculer

  vt hesablamaq

  Tam oxu »
 • calendrier

  m təqvim

  Tam oxu »
 • calme

  1. adj sakit 2. m sakitlik

  Tam oxu »
 • calmer

  vt sakitləşdirmək

  Tam oxu »
 • calomnie

  f böhtan, şər, iftira

  Tam oxu »
 • camarade

  m, f yoldaş

  Tam oxu »
 • cambriolage

  m soyğunçuluq, oğurluq (mənzildə)

  Tam oxu »
 • cambrioler

  vt soymaq, talamaq

  Tam oxu »
 • cambrioleur

  m, -se f oğru, soyğunçu

  Tam oxu »
 • camion

  m yük maşını

  Tam oxu »
 • camionnette

  f kiçik yük maşını

  Tam oxu »
 • camomille

  f çobanyastığı

  Tam oxu »
 • camp

  m düşərgə

  Tam oxu »
 • campagne

  f kənd

  Tam oxu »
 • campeur

  m turist (düşərgədə yaşayan)

  Tam oxu »
 • camping

  m kempinq

  Tam oxu »
 • Canadien

  m, -ne f Kanadalı

  Tam oxu »
 • canadien

  -ne adj Kanada

  Tam oxu »
 • canal

  m kanal

  Tam oxu »
 • canapé

  m divan

  Tam oxu »
 • canard

  m ördək

  Tam oxu »
 • candidat

  m, -e f namizəd

  Tam oxu »
 • candidature

  f namizədlik

  Tam oxu »
 • cane

  f ördək (dişi)

  Tam oxu »
 • caneton

  m ördək balası

  Tam oxu »
 • canon

  m top (silah)

  Tam oxu »