Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • w.c.

  m bax water-closet

  Tam oxu »
 • wagon

  m vaqon

  Tam oxu »
 • wagon-lit

  m vaqon (yataqlı)

  Tam oxu »
 • wagon-poste

  m poçt vaqonu

  Tam oxu »
 • wagon-restaurant

  m vaqon-restoran

  Tam oxu »
 • water-closet

  m (w.c.) ayaqyolu

  Tam oxu »
 • week-end

  m həftənin sonu

  Tam oxu »
 • xylographe

  m həkkak

  Tam oxu »
 • xylophone

  m ksilofon

  Tam oxu »
 • y

  1. adv ora, orada; il y a var, vardır; j'y vais mən oraya gedirəm; vous y êtes? siz oradasınız? 2. pron j'y penserai mən o haqda fikirləşərəm; j'y cro

  Tam oxu »
 • yacht

  m yaxta

  Tam oxu »
 • yeux

  m pl gözlər (bax oeil)

  Tam oxu »
 • yogourt

  m qatıq

  Tam oxu »
 • yougoslave

  adj Yuqoslaviya

  Tam oxu »
 • Yougoslave

  m, f yuqoslav

  Tam oxu »
 • zèbre

  m zebr

  Tam oxu »
 • zèle

  m çalışqanlıq, səy, cəhd

  Tam oxu »
 • zélé

  -e adj çalışqan, səyli

  Tam oxu »
 • zéro

  m sıfır

  Tam oxu »
 • zibeline

  f 1) samur; 2) samur xəzi

  Tam oxu »
 • zone

  f zona, (coğrafi) qurşaq; ~ frontière sərhəd xətti

  Tam oxu »
 • zoologie

  f zoologiya

  Tam oxu »
 • zoologique

  adj zooloji; jardin ~ zoopark

  Tam oxu »