GÜNÜ

Mənası “paxıl” kimi açıqlanıb. Məncə, gün (od, yandırmaq) sözü ilə bağlıdır: günülər, adətən, bir-birini yandırmaqla, hirsləndirməklə (od qoymaqla) intiqam almağa çalışırlar. Günüləmək kəlməsi “qarşıdakını incitmək” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNƏŞ
GÜRZƏ

Digər lüğətlərdə