GÜRZƏ

Farscadır, ərəblər ona əfi deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜNÜ
GÜVƏ

Значение слова в других словарях